.  
 
  V. .
  5.04. *.
 
               
  / ()/ ().
 
               
  (j)sTnRSH(*)   , , , , .  
  (j)sTnRSH(*)  
  (j)sTnRSH(*)   . ,
  (j)sTnRSH(*)    
  (j)sTnRSH(*)    
  (j)sTnRSH(*)   .
  (j)sTnRSHTn(r)sH(*)    
  (j)sTnRSHT(*) I   . , .  
  (j)sTnRSHtN(*)    
  (j)sTnRSH(*)   . () , , , , .  
  (j)sTnRSH(*)     . I  
  (j)sTn(r)SHT(*)     . i " {, }"  
  (j)sTn(r)SHT(*) I     { , }.  
  (j)sTn(r)SH(r)SH(*)   . , ,
  (j)sTn(r)SH(r)sH(*)   . , ,
  (j)sTn(r)SHTN(*)   .
  (j)sTn(r)SHT(*)  
  (j)sTn(r)SHT(*)    
  (j)sTn(r)SHtN(*)    
  (j)sTn(r)SHtN(*)   ,
  (j)sTn(r)SHtN(*)    
  (j)sTn(r)SH(*)    
  (j)sTn(r)SH(*) [17] .  
  (j)sTnRsH(*)   , (), . . . , .  
  (j)sTnRsH(*)   .-. , (?).  
  (j)sTnRsHtN(r)sH(*)    
  (j)sTnRsHT(*)   . .
  (j)sTnRsH(*) IV   {}.  
  (j)sTnRsHRSH(*)    
  (j)sTnRsHT(*)     .  
  (j)sTnRsHtN(*)    
  (j)sTnRsHT(*) I   , , , , .  
  (j)sTnRsHtN(r)sTSh(*) I   , , , , .  
  (j)sTnRsHT(*)   ? . .  
  j)sTn(r)sHT(*) I   , {, }.  
  j)sTn(r)sHT(*) I     { , }.  
  j)sTn(r)sHT(*) I   , , {} , {}, .  
  j)sTn(r)sHtN(r)sT(*)     .  
  j)sTn(r)sH(r)sT(*)   puhaltaa .  
  j)sTn(r)sHT(*)   puhuda .  
  j)sTn(r)sHTRsT(*)(*) I   . . , .  
  (j)sTn(r)sH(*) { II}     {}.  
  (j)sTn(r)sHT(*)     .  
  (j)sTn(r)sHT(*)   , . , , .  
  (j)sTn(r)sH(r)TSH(*)    
  (j)sTnH(r)sT(*)    
  (j)sTn(r)sHRsH(*) ϸ    
  (j)sTn(r)sHRsH(*)    
  (j)sTn(r)sHR(*)   . , .
  (j)sTn(r)sHR(*)   -
  (j)sTn(r)sHtN(r)sTsH(*)    
  (j)sTn(r)sHtN(*)  
  (j)sTn(r)sHtN(*)    
  (j)sTn(r)sHtN(*) puhuma .  
  (j)sTn(r)sH(r)sH(*) j   -
  (j)sTn(r)sH(r)sH(*) j  
  (j)sTn(r)sH(*)    
               
  (j)sTnRSH(*) { }     { ( ) - , , , (, ) .. : (, , , , , , , , ); (, , , ); , (, , ); , (, ); () (, , , ) ..}.  
  (j)sTnRSHT(*)     .  
  (j)sTnRSHT(*) {}     { , ()}.  
  (j)sTnRSH(*) I     . ", ".  
  (j)sTnRSHT(*) III   , . , . !  
  (j)sTnRSH(r)NsH(*)  
  (j)sTnRSH(*) II   , . , . , .  
  (j)sTnRSH(*) I   , , . , .  
  (j)sTnRSh(r)sH(*)    
  (j)sTnRShtN(*) I     . .  
  (j)sTnRsHtN(r)sT(*) IV   " ( )".  
  (j)sTnRShtN(*)   , .  
  (j)sTnRShtN(*)   . , .  
  (j)sTnRShtN(*)    
  (j)sTnRShtn(*) [17] .  
  (j)sTnRsHtN(r)sT(*)     .  
  (j)sTn(r)ShtN(*) [17] .  
  (j)sTn(r)Sh(r)tN(*)    
  (j)sTnRShT(*)     .  
  (j)sTnRShT(*)   -
  (j)sTnRShT(*)    
  (j)sTnRShT(*) j I   , , , .  
  (j)sTnRShT(*) II   , , .  
  (j)sTnRsT(*)    
  (j)sTnRSh(*)   . . . , . , , , .  
  (j)sTnRSh(*) [17] ( - )  
  (j)sTnRSh(*)    
  (j)sTnRSh(*)   πoρος ..    
  (j)sTnRSh(*)   πoρος ..    
  (j)sTnRSh(*)   .
  (j)sTnRSh(*) [17] .  
  (j)sTnRSh(*)   piros .  
  (j)sTnRShT(*)     .  
  (j)sTnRShT(*) I   {. }. , , , .  
  (j)sTnRShT(*) II   , , .  
  (j)sTnRShT(*)   . ( {?!}) , , , { ""}.  
  (j)sTnRShT(*) [17] .
  (j)sTnRShT(*) (.) , , . . . . .
  (j)sTnRShT(*) [17]  
  (j)sTnRShT(*) [17] .  
  (j)sTn(r)Sh(r)sTN(*)    
  (j)sTn(r)ShTN(*) [17] .  
  (j)sTn(r)ShTN(*)    
  (j)sTn(r)ShT(*)    
  (j)sTn(r)ShT(*)    
  (j)sTn(r)ShTn(*) [17]  
  (j)sTn(r)ShT(*) [17] .  
  (j)sTn(r)ShT(*)  
  (j)sTn(r)ShT(*) I   .  
  (j)sTn(r)ShT(*) II   .  
  (j)sTn(r)ShT(*) III   , , , , .  
  (j)sTn(r)ShT(*)   pestä .  
  (j)sTn(r)ShT(*)   pesta .  
  (j)sTn(r)ShtN(*)   pesema .    
               
  (j)sTnRSHT(*) I   , , , , , . .  
  (j)sTnRSHT(*) IV   , ,  
  (j)sTnRSHTSh(*) I   , .  
  (j)sTnRSHTSh(*) II   , , , .  
  (j)sTnRSHTSh(*) IV   , .  
  (j)sTnRSH(*) I   .  
  (j)sTnRSH(*) II     .  
  (j)sTnRSH(*)    
  (j)sTnRSh(*)   ", ", . , .-. , ., . pleso " , ". || { " []}, . . *pletso; . .-. práthas . . "", . πλάτος . . (. 2, 73), (, . 2, 29), . πηλός, . . . ", , , ", παλκός πηλός (); . ˸, AfslPh 37, 383. . pullus " , ", ˸ , . πολιός "", .-. palitás ; . . 2, 386. . pélkė ", " (, LF 13, 163 .); . . 2, 243.  
  (j)sTnRSH(*)   ,
  (j)sTnRSH(*)  
  (j)sTnRSH(*)   fließen .  
  (j)sTnRSH(*)   Fluß .    
  (j)sTnRSh(*)   πλωiζω ..   ,  
  (j)sTnRSh(*)   palus .    
  (j)sTnRSh(*)   pullus .    
  (j)sTnRSh(*)   πoλος ..    
               
  (j)sTn(r)Sh(r)TSHtN(*)        
  (j)sTn(r)Sh(r)TSHtN(*)  
  (j)sTn(r)Sh(r)TSHtN(*)    
  (j)sTn(r)Sh(r)TSHtN(*)    
  (j)sTn(r)Sh(r)TSHtN(*)  
  (j)sTn(r)SH(r)NsTsH(*)   ,
  (j)sTn(r)SH(r)sTn(*)   ,
  (j)sTn(r)SH(r)sTn(*) . . -, ( . 2. . 43 .), . ( : ; . , 2, 116), .-. (. ., . I . .; . , . . 176), (. ., . 1389 .; . , 240; . , , 1917, ., . 107), .-. Pleskau, . Pihkva. || . Pszczyna (*Plščina), .-. Πλίσκοβα, Πλίσκα, Πλίσκουβα . . . (, RES 1, 200; , ħ 171; , ZONF 11, 233). -- (). . Plisa (, RS 6, 17; . II, 146). ( ) .-. . {Fiskalva} " ", (Bull. . de Sc. de Pétersbourg 1, 1914, . 815 .), (Germ.-finn. Lehnwortst. 133, 214; FUF Anz. 21, 4; Germanen 116 .; , Mitt. d. österr. Inst. f. Gesch. 43, 237; . , ; , ZfslPh 7, 280; , SSUF, 1916 1918, . 9).  
  (j)sTn(r)SH(r)tN(*)   .  
  (j)sTn(r)Sh(r)sH(*) jj  
  (j)sTn(r)Sh(r)sHT(*)    
  (j)sTn(r)Sh(r)sH(*)  
  (j)sTn(r)Sh(r)SH(*)   . .
  (j)sTn(r)ShR(*) . . [.] ., ., . ., . , .-. , . . . *, . . " ", . -, , (. , ħ 170; , Mél. Mikkola 338 .). ( 6, 341), . . , . pisù, pìsti "coire". [. Mo, Zasiąg, . 178 .; . bzi, bze "" . , , 18, 1950, . 383 . .]  
  (j)sTn(r)Sh(r)(*)   ׸
  (j)sTn(r)Sh(*)    
  (j)sTn(r)Sh(*)   ,
  (j)sTn(r)Sh(*)    
  (j)sTn(r)ShR(*)     , .
  (j)sTn(r)ShRNR(*) -    
  (j)sTnRSHR(*)     {, , }.  
  (j)sTn(r)ShRSh(*)   πισσηρης ..   ,  
  (j)sTn(r)ShRsTN(*)   piserdama .    
  (j)sTn(r)ShtN(*)   πiσσινος ..   ,  
  (j)sTn(r)ShtN(*)   " ( , )" ( .). . u , " ": u "", . pulice(m).  
  (j)sTn(r)SH(*)   fuscus .    
               
  (j)sTnRTSH(*)     .  
  (j)sTnRTSH(*)     , .
  (j)sTnRTSH(*)     , .
  (j)sTnRTSh(*) [17] .  
  (j)sTnRTSH(*) [17] .  
  (j)sTnRTSHT(*) I   , , .  
  (j)sTnRTSHT(*) II   , . , .  
  (j)sTnRTSH(*)     . I  
  (j)sTnRTSh(*) I   (?), , . . . . . , , ; , ; , : - , ; , ; .  
  (j)sTnRTSh(*)  
  (j)sTnRTSh(*) [17] .  
  (j)sTnRTSh(*)    
  (j)sTn(r)TSH(r)sT(*)   , .  
  (j)sTn(r)TSH(r)NsT(*)   . , .  
  (j)sTn(r)TSHtN(*) I     { , }.  
  (j)sTn(r)TSHtN(*) II   . , , , , , , , , , , , , , .  
  (j)sTn(r)TSHtN(*) III   , .  
  (j)sTn(r)TSHtN(*) IV   , - .  
  (j)sTn(r)TSHtN(*) I     {}.  
  (j)sTn(r)TSHtN(*) II   , . , , .  
  (j)sTn(r)TSHtN(*) III   . , , . .  
  (j)sTn(r)TSH(*) I     {, }.  
  (j)sTn(r)TSH(*) I     {, }.  
  (j)sTn(r)TSHtN(*) I   , , .  
  (j)sTn(r)TSHtN(*) I     {Ҹ}.  
  (j)sTn(r)TSh(*)   piceus .    
  (j)sTn(r)R(*)    
  (j)sTn(r)TSH(r)NsH(*)    
  (j)sTn(r)TSHR(*)    
  (j)sTn(r)TSHTn(r)SH(*) [17] ,
  (j)sTn(r)TSHN(*)    
  (j)sTn(r)TSHR(*)   .
  (j)sTn(r)TSH(*)    
  (j)sTn(r)TSH(r)NsH(*)     -
  (j)sTn(r)TSH(r)sHT(*)  
  (j)sTn(r)TSH(r)sHT(*)  
  (j)sTn(r)TSH(r)sH(*)    
  (j)sTn(r)TSH(*)    
               
  (j)sTnRsH(*)    
  (j)sTnRNsH(*)    
  (j)sTnRsHSH(*) [17] .  
  (j)sTnRsHTN(*)    
  (j)sTnRsHT(*)     .  
  (j)sTnRsH(*) [17] .  
  (j)sTnRsH(*)    
  (j)sTn(r)sH(*)    
  (j)sTn(r)sHSHT(*)    
  (j)sTn(r)sHSH(*)  
  (j)sTn(r)sHSH(*)     ,
  (j)sTn(r)sHSh(*)    
  (j)sTn(r)sHSh(*)   , .
  (j)sTn(r)sHSH(*)    
  (j)sTn(r)sHSH(*) [17] .  
  (j)sTn(r)sHSHtNRsH(*)   .
  (j)sTn(r)sHShTR(*)    
  (j)sTn(r)sHSH(*)  
  (j)sTn(r)sHSHtNRsH(*)   , .
  (j)sTn(r)sH(*)   , .
  (j)sTn(r)sH(*) j    
  (j)sTn(r)sH(r)SH(*)    
  (j)sTn(r)sHTnR(*)    
  (j)sTn(r)sHRsH(*) j          
  (j)sTn(r)sHRsH(*) j    
  (j)sTn(r)sHR(*)    
  (j)sTn(r)sHT(*)   fekete .  
  (j)sTn(r)sHtN(*)   pakuine .  
               
  (j)sTnRsT(r)TSH(*)   , .  
  (j)sTnRsT(r)sH(*)   . . . , , , .  
  (j)sTnRsT(r)sH(*)    
  (j)sTnRsT(*) I     { ( )}.  
  , .-. , , .-. . πέτεσθαι (.). . "". || . .-. pāráyati "", . pārayeiti , .-. fôrian "", . faran "", .-. píparti ", ", .-.-. furt . ", ", . portus "", . . . ", , "; . , BSW 215 .; , MSL 19, 185; -ø 178; . 2, 343 . . , . [ . partawar, . . partaunaš ""; . ø, "Language", 30, 1954, . 403. .]  
  (j)sTnRsT(*) II     {, ; (), }.  
  , . , . , . . , . páriti, . , . pařiti, . parit , . parzyć, .-. parić, .-. pariś. (.); . . . , periù, . " ("); . . . 3, 201; , LF 12, 191.  
  (j)sTnRSHtN(*)   .
  (j)sTnR(*)  
  (j)sTnRsT(*) I     . i ", ".  
  . , ! "". || "" (.) , . (, LF 15, 161 .). .-.-. spurnan "", .-. spyrna, .-. sphuráti " ", . σπαίρω ", ", . spìrti, spiriù ", " , . . (II, 160) , " ". -, .  
  (j)sTnRsT(*) II   .  
  (j)sTnRSHtN(*)    
  (j)sTnRsT(*)    
  (j)sTnRsT(*)  
  (j)sTnRsT(*) III   . .  
  (j)sTnRsT(*) IV   ; .  
  (j)sTnRsT(*) V   , .  
  (j)sTnRSHtN(*)    
  (j)sTnR(*)   ,
  (j)sTnR(*)    
  (j)sTnR(n)sT(*) j   , , , ; .  
  (j)sTnRsT(*)     .  
  (j)sTnRsT(*) j   .
  (j)sTnRsTN(*)   . .
  (j)sTnRsT(r)sH(*) j  
  (j)sTnRsT(*) I   , , . , . , , , , . .  
  (j)sTnRsT(*) II   , . . , . , .  
  (j)sTnRsT(*) I     { , }.  
  (j)sTnRsT(*) II     , .  
  (j)sTnRsT(*)   .    
  (j)sTnRsT(*)    
  (j)sTnR(*)    
  (j)sTnRsT(*) , . Prut; . Prut . . (. , "Slavia", 7, 726), , (Iranier 61), M. Ը (ZfslPh 1, 12); .-. . (. ., De adm. imp. 38, . 171; . . KSz H, 24), . Πόρατα, . Πυρετός ( 4, 48). , , . πυρετός "". , , .; . . . "", .-. . . . "", . furd "" (. . 30; 893); . , Iranier 60 . , *rut (. , 64, 187; AfslPh 27, 241). , , *Parauta-, . . aōða- "", ( ). . . . "" (, JIRSpr. 26. 89).  
  (j)sTnRsT(*) VI   {, (, ) , }. , , .  
  (j)sTnRsTn(*)   .  
  (j)sTnRsTn(*) , [.1 , ., ., ., .-. . . , . . 1147 . *, . . *; . , 64, 160; AfslPh 32, 310. || . . . ., ., . ", , ", . portus, -ūs . ", ", porta ", ", Portūnus " ". ( .) . . 2, 343 .  
  (j)sTnRsTN(*)   πορθμoς ..    
  (j)sTnRsTN(*)   πορθμoς ..   ,  
               
  (j)sTnRsT(*) I   , , .  
  (j)sTnRsT(*) II   . . ( , ; , , , ), , , , , , , .  
  (j)sTnRsT(*) { I}     {, }.  
  (j)sTnRsT(*) III   , .  
  (j)sTnRsT(*)   .  
  (j)sTnR(*)   . , , .  
  (j)sTnRsTSh(r)tN(*)    
  (j)sTnRsT(*)     .  
  (j)sTnRsT(*)   , .
  (j)sTnRsT(*) . , , .-. , (. . ; . , 280), (. . , ). . . . Płock *Polta, .-. paltis " ", . . "" (M. . 3, 57, 63), . Paltìs, ., . [.] . . (, LP 1, 283), Pálčiabalės . . ., .-.-. Fuldaha "" feld "" ( 182 .). Spali (. ) ( 6, 7). [ - (. , Lata, Leta, . e. " ") . , ZfS, 4, 1959, . 84 . .]  
  (j)sTnRsT(*)   , .
  (j)sTnRsTN(*)   .
  (j)sTnRsTN(*)    
  (j)sTnRsT(*)   πλωτικoς ..    
  (j)sTnRsT(*)   .    
  (j)sTnRsT(*)   ĕĕ .  
  (j)sTnRsT(*)   float .  
  (j)sTnRsT(*)   flyta .  
  (j)sTnRsT(*)   flotter .  
  (j)sTnRsT(*)   flotar .  
  (j)sTnRsT(*)   flatum .   ,  
  (j)sTnR(*) I   , . , . { "" : - " () "}, , , ; : , , , . , . , . , .  
  (j)sTnR(*) II   . , , , . .  
  (j)sTnR(*)    
  (j)sTnR(*)   . .  
  (j)sTnR(*) , . . ., , . , . , , , .; . , . . 2, 3, 1929, . 93.  
  (j)sTnR(*)   .
  (j)sTnR(*)   .
  (j)sTnR(*)  
  (j)sTn(r)(*) j    
  (j)sTn(r)(*) j    
  (j)sTn(r)(*) j  
  (j)sTn(r)(*) j   ׸  
  (j)sTn(r)(*)  
               
  (j)sTn(r)sTSH(r)sT(*) j   .  
  (j)sTn(r)sT(r)SH(*) j    
  (j)sTn(r)sTsH(*) j   .
  (j)sTn(r)sT(r)sH(*)    
  (j)sTn(r)sT(r)TSH(*)   ׸  
  (j)sTn(r)sT(r)SH(*) [17] .  
  (j)sTn(r)sTRTSh(*)    
  (j)sTn(r)sTRTSh(*)    
  (j)sTn(r)sTRNsH(*)          
  (j)sTn(r)sTRNsH(*)    
  (j)sTn(r)sTR(*)    
  (j)sTn(r)sTRsH(*)    
  (j)sTn(r)sT(r)NTSh(*)  
  (j)sTn(r)sTN(r)sH(*)    
  (j)sTn(r)sTN(*) ποτoν ..   ,  
  (j)sTn(r)sTN(*) ποτoν ..   ,  
  (j)sTn(r)sTN(r)Sh(*)   ποταμoς ..    
  (j)sTn(r)sTN(r)SH(*)    
  (j)sTn(r)sT(r)NsH(*)    
  (j)sTn(r)sTRNsH(*)          
  (j)sTn(r)sT(r)sH(*) I   , , , , : , , , , . . .  
  (j)sTn(r)sT(r)sH(*)         
  (j)sTn(r)sT(*)   .
  (j)sTn(r)sT(*) [17] .  
  (j)sTn(r)sT(*) j     ,
  (j)sTn(r)sT(r)sTN(*)    
  (j)sTn(r)sTn(*)    
  (j)sTn(r)sTn(*) [17] .  
               
  (j)sTnRSH(*) VI   , ;  
  ; ", , ", . (.). , . . .-.-., .-.-. . "", . .; . .-.-. springen "" (-ø 580).  
  (j)sTnRSH(*) VII   , .  
  (j)sTnRSH(*) j I     . VI  
  (j)sTnRSH(*) j II   , , . , , , .  
  (j)sTnRSH(*) j I     .  
  (j)sTnRSH(*) j III   , , , ; , , .  
  (j)sTnRSH(*) I     .  
  (j)sTnRSH(*) II   , ( ), , , .  
  (j)sTnRSHtN(*)    
  (j)sTnRSHtN(*)    
  (j)sTnRSHtN(*)    
  (j)sTnRSHT(*)   , , , .  
  (j)sTnRSH(*)    
  (j)sTnRSH(*)   .
  (j)sTnRSH(*) I     .  
  (j)sTnRSH(*) II   , . , .  
  (j)sTn(r)SH(r)sTsH(*) j    
  (j)sTn(r)SH(*) j    
  (j)sTn(r)SHT(*)   , , , , ; , .  
  (j)sTn(r)SH(*)    
  (j)sTn(r)SHtN(*)   .
  (j)sTn(r)SHtN(*)   .  
  (j)sTn(r)SH(*)    
  (j)sTn(r)SHTn(*)    
  (j)sTn(r)SHtN(*)    
  (j)sTn(r)SHTn(*)   .
  (j)sTn(r)SHTN(r)sH(*) [17] .  
  (j)sTn(r)SH(r)TSh(*)    
  (j)sTn(r)SH(*)   .
  (j)sTn(r)SH(*)  
  (j)sTn(r)SH(*)    
  (j)sTn(r)Sh(*)   -, -
  (j)sTn(r)Sh(*) j    
  (j)sTn(r)ShtN(*) [17] .  
  (j)sTn(r)ShtN(*)  
  (j)sTn(r)Sh(*)    
  (j)sTn(r)SH(*) [17] .  
  (j)sTn(r)Sh(r)sH(*)   -
  (j)sTn(r)Sh(*)    
               
  (j)sTnRsHTSH(*)     .  
  (j)sTnRsHTSH(*) II     , ; .  
  (j)sTnRsHR(*)    
  (j)sTnRSHTn(*)   .
  (j)sTnRsH(*)     .  
  (j)sTnRsH(*) I     { , }.  
  (j)sTnRsH(*) [17] .  
  (j)sTnRsH(*)   -
  (j)sTnRsHSh(*)   pelagus .    
  (j)sTn(r)sHT(*)     . I  
  (j)sTn(r)sH(*)   , .
  (j)sTn(r)sH(*)   ,
  (j)sTn(r)sH(r)TSH(*) j    
  (j)sTn(r)sH(r)NTSh(*)    
  (j)sTn(r)sH(r)NsH(*)    
  (j)sTn(r)sH(r)sTn(*)           
               
  (j)sTnRsT(*) IV   . .  
  (j)sTnRsT(*)   . . , , .  
  (j)sTnRsT(*) III   , .  
  (j)sTnRsT(*) IV   , , , .  
  (j)sTnRsT(*) V   ; , .  
  (j)sTnRsT(*)   , . , . :  
  (j)sTnRsT(*)   , ; , , , . . . . , , , , . - : . || , , . , ; , : . , . , ; . . . .  
  (j)sTnRsT(*)   . , ,
  (j)sTnRsT(*) I     {, ; ; }.  
  (j)sTnRsT(*) II   , .-. , , .  
  (j)sTnRsT(*) [17] .  
  (j)sTnRsT(*)   . ,
  (j)sTnRsT(*)  
  (j)sTn(r)sT(*) I   , , .  
  (j)sTn(r)sT(*) II   {; }. , ! , .-.  
  (j)sTn(r)sTRsT(*)   , .  
  (j)sTn(r)sTR(*) III   , , .  
  (j)sTn(r)sTR(*)    
  (j)sTn(r)sTRsH(*)    
  (j)sTn(r)sTRSHtN(*)   .  
  (j)sTn(r)sT(r)sHtN(*)    
  (j)sTn(r)sTN(*)   . ,  
  (j)sTn(r)sT(r)NsH(*) r           
  (j)sTn(r)sTN(*)    
  (j)sTn(r)sT(*)    
  (j)sTn(r)sT(r)sTSh(*)    
  (j)sTn(r)sT(r)sHSh(*)   .
  (j)sTn(r)sT(r)sHSh(*)    
  (j)sTn(r)sT(r)sH(*)    
  (j)sTn(r)sT(*)    
  (j)sTn(r)sTR(*)    
               
  (j)sTnRN(*)     .  
  (j)sTnRNsT(*)   . i -  
  (j)sTnRNTSH(*)    
  (j)sTnRNsH(*)    
  (j)sTnRN(*)    
  (j)sTnRN(*) j    
  (j)sTnRN(*) [.] . ., . . ; [.] . ., [.] . ., [.] . ., [.] . ., [.] . . . proný ", ". , ., . prudký "" (. , ); . , AfslPh 28, 3. [, , , < . "". , ., , . , . , . , ., 1962, . 202 203, . . .]
  (j)sTnRN(*)   .  
  (j)sTnRN(*)    
  (j)sTnRN(*)    
  (j)sTnRN(*)   .
  (j)sTnRN(*)  
  (j)sTnRN(r)tN(*) j  
  (j)sTnRtN(*)   pruina .    
  (j)sTnRN(*)   porla .  
  (j)sTnR(*)   ferri .    
  (j)sTnRNTSH(*)    
  (j)sTnRN(r)sH(*)    
  (j)sTnRN(r)sT(*) j  
  (j)sTnRNsT(*)     . ", ".  
  (j)sTnRNsT(*) I     (.). . . [].  
  (j)sTnRNsT(*) II     . , (.). . . [].  
  (j)sTnRNsTSh(*)   , .  
  (j)sTnRN(*) I   . , , , , ; , .  
  (j)sTnRN(*) II   , . ?  
  (j)sTnRN(*)   . , { , }.  
  (j)sTnRNTSh(*) [17] .  
  (j)sTnRNTSh(*)    
  (j)sTnRNsH(*) j    
  (j)sTnRShT(*) [17] .  
  (j)sTnRN(*) [17] .  
  (j)sTnRN(*) [17] , (>>)
  (j)sTnRNsH(*)    
  (j)sTnRN(*) [17] .  
  (j)sTnRN(*) [17] .  
  (j)sTnRN(*)   , .  
  (j)sTnRN(*)   {׸, }. , , .  
  (j)sTnRN(*)   .
  (j)sTnRN(*)    
  (j)sTnRN(*)  
  (j)sTnRNsH(*)  
  (j)sTnRNsH(*)   .
  (j)sTnRNsH(*)   , .
  (j)sTnRNsT(*)   {, }. , , .  
  (j)sTnRN(*)     {-, }  
  (j)sTnRNsT(*) [17] , . .  
  (j)sTnRNsH(*)   , .
  (j)sTnRNsT(*) [17] .  
  (j)sTnRNsT(*) [17] .  
  (j)sTnRtN(*)  
  (j)sTnRtN(*)    
  (j)sTnRtN(*)   πλuμα ..    
  (j)sTnRtN(*)   πλωiμος ..    
  (j)sTnRtN(*)   flumen .    
  (j)sTnRtN(*)   flumen .    
  (j)sTnRtN(*)   flammeus .    
  (j)sTnRtN(*)   üflemek .    
  (j)sTnRtN(*)   filəmək .    
  (j)sTnRtN(*)   üflemek .    
               
  (j)sTn(r)NSH(*)   , .  
  (j)sTn(r)NSH(*)    
  (j)sTn(r)NTSH(*)    
  (j)sTn(r)NTSHT(*)   , .
  (j)sTn(r)N(r)sH(*)    
  (j)sTn(r)N(r)sH(*)   phoeniceus .    
  (j)sTn(r)N(r)sH(*) j    
  (j)sTn(r)NSh(r)sH(*) j    
  (j)sTn(r)NSHtN(*)    
  (j)sTn(r)NSHRsH(*) j    
  (j)sTn(r)NsHtN(*)  
  (j)sTn(r)N(r)NsH(*)    
  (j)sTn(r)N(r)sH(*) j   ,
  (j)sTn(r)NsH(*) . . ., . (. 204), . . peni, penikka "" joki "" (, Sitzber. Preuss Akad., 1934, . 423 .) . . . " " . pieni "", (5).  
  (j)sTn(r)NShRsH(*)    
  (j)sTn(r)NShT(r)sH(*)    
  (j)sTn(r)NSh(r)sH(*) j     -,
  (j)sTn(r)NSh(*) [17] .  
  (j)sTn(r)NSh(*)   , .
  (j)sTn(r)NSh(*) . . Bunda, Bundaz . - (, FUF Anz. 26, 68); ( ) .  
  (j)sTn(r)NsTRsT(*)   , .  
  (j)sTn(r)NsTRsHT(*)    
  (j)sTn(r)NsT(r)tN(*)  
  (j)sTn(r)NsTSh(*)   ποντiζω ..   ,  
  (j)sTn(r)NsTSh(*)   πoντιος ..    
  (j)sTn(r)NsTSh(*)   pontus .    
  (j)sTn(r)NsTRN(*) [17] .  
  (j)sTn(r)NsT(r)tN(*)    
  (j)sTn(r)NsT(r)SH(*)   .  
  (j)sTn(r)NRsTsH(*)  
  (j)sTn(r)NRNsH(*)   , .
  (j)sTn(r)NRsH(*) j    
  (j)sTn(r)NR(*)    
  (j)sTn(r)N(*)    
  (j)sTn(r)NsTSh(*)   . .  
  (j)sTn(r)N(*)   , .
  (j)sTn(r)N(*)  
  (j)sTn(r)N(*) j    
  (j)sTn(r)N(*) j    
  (j)sTn(r)N(*) [17] .  
  (j)sTn(r)N(*)   .
  (j)sTn(r)NSH(*) , .-. , .-. ; , ., .-. pīnás ", , ", páyatē ", ", páyas . . ", ". . ; . (Aind. Wb. 156). , ( 76, 265); . , 78, 210.  
  (j)sTn(r)N(*)   punane .    
  (j)sTn(r)N(*)   punainen .    
  (j)sTn(r)N(*)   fújni .    
  (j)sTn(r)tN(*) I   , , , , .  
  (j)sTn(r)tN(*) j     .  
  (j)sTn(r)tN(*) j I   . . , , . , . , , .  
  (j)sTn(r)tN(*) j II   . . , , , , . .  
  (j)sTn(r)tN(*)    
  (j)sTn(r)tN(*)    
  (j)sTn(r)N(*)    
               
  (j)sTnRRsT(*)     .  
  (j)sTnRRN(*) I   , . , , ; . (). , , , , ( , ) .  
  (j)sTnRRN(*) II   , . . , .  
  (j)sTnRRsTn(*) I   . . , , .  
  (j)sTnRRNsT(*) II   .  
  (j)sTnRRsTn(*) II   . , , ; , , , , , (, , ), , , . , , , , , , , , . , , , .  
  (j)sTnRRtN(*)    
  (j)sTnRRtN(*) I   , .  
  (j)sTnRsTn(*)   C  
  (j)sTnRsTn(*) II   , , , , , .  
  (j)sTnRsTn(*) II   , .  
  (j)sTnRsTn(r)sH(*)    
  (j)sTnRN(r)N(*)    
  (j)sTnRN(r)TSH(*)    
               
  (j)sTnRRsT(*)   , , .  
  (j)sTnRR(*)   . . . , .  
  (j)sTnRRsTn(*) II   . {}.  
  (j)sTnRRsTn(*) II   , , , , . , , , , , .  
  (j)sTnRRsTN(*)   , , , .  
  (j)sTnRsTn(*) I   , , , , , , , , , , .  
  (j)sTnRsTn(*) II   , , .  
  (j)sTnRsTn(*)     .  
  (j)sTnRsTN(*)   . . . . . . , ; , , . , ? .  
  (j)sTnRsTn(*)   , , .  
  (j)sTnRsTn(*) I   . . . , ;  
  (j)sTnRsTn(*) II   , .  
  (j)sTnRtN(*)   . (), , , , , , , , . . . , .  
  (j)sTnRsTN(*) I   . , , , , . . .  
  (j)sTnRsTn(*)   . . , . . . .  
  (j)sTnRsTn(*)   , , , , .  
  (j)sTnRsTn(*) I   , , , . , , . , , , .  
  (j)sTnRsTn(*) I     {, }.  
  (j)sTnRsTn(*) II   .  
  (j)sTnRsTn(*) III   , , , , .  
  (j)sTnRsTn(*) IV   {, }. , , , .  
  (j)sTnRNTSh(*)   , . ,
  (j)sTnRsTn(*)    
  (j)sTnRsTn(*)    
  (j)sTnRNSh(r)sH(*)    
  (j)sTnRsTn(*) [17] .  
  (j)sTnRsTn(*) [17] .  
  (j)sTnRsTn(*)  
  (j)sTnRNsT(*) .  
  (j)sTnRsTn(*)    
  (j)sTnRsTn(*)    
  (j)sTnRsTn(r)tN(*) j   -  
  (j)sTnRsTn(*)   .   ,  
  (j)sTnRsTn(*)   . ,  
  (j)sTnRsTn(*)   .  
  (j)sTnRsTn(*)   pluvia .    
  (j)sTnRsTn(*)   fluvius .    
  (j)sTnRsTn(*)   fluvius .    
  (j)sTnRsTn(*)   pilvi . ,  
  (j)sTnRsTn(*)   pil'v . ,  
  (j)sTnRsTn(*)   pilv . ,  
  (j)sTnR(*)   . ,  
  (j)sTnR(*)   pluie .  
  (j)sTnRsTn(*)   flow .  
  (j)sTnRsTnR(*)   fluere .    
  (j)sTnRsTnR(*)   fluire .  
  (j)sTnRsTnR(*)   fluir .  
  (j)sTnRsTnR(*)   flare .   ,  
  (j)sTn(r)tNSh(*)   .  
  (j)sTn(r)tN(*) j  
  (j)sTn(r)tNRNsH(*)    
  (j)sTn(r)tNRsH(*)   .
  (j)sTn(r)tNRNsH(*)    
  (j)sTn(r)tNRsH(*)   . ,
  (j)sTn(r)tN(r)Sh(*)    
  (j)sTn(r)tN(r)sT(*)    
               
  (j)sTnRtNRN(*)   , , , , , , , .  
  (j)sTnRSHtNRSH(*)   -  
  (j)sTnRsTn(*)   , . , -
  (j)sTnRtN(r)sT(*) ., . . - , . , .-. (. . .), . *-, "", . . ποταμός "", πέτομαι "", πίπτω "", . . . , προπετής " ", .-. prapat- ", ", . petō, -ere ", ", impetus " , ", praepes " , ", perpes, -etis, perpetuus "". . , Gr. Wb. 271; . 2, 297 ., 354. , , (188). . . " " ( , ) . --, (, 1897, ., . 60 .). [. , Zasiąg, . 173 . .]  
  (j)sTnRtNR(*)   purpureus .    
  (j)sTnRtNR(*)   porphyreus .    
  (j)sTnRtNR(*)   πορφuρω ..   ,  
  (j)sTnRtNR(*)   πορφuρω ..    
  (j)sTnRtNR(*)   πορφuρεος ..   -,  
  (j)sTnRtNR(*)   πορφuρεος ..    
  (j)sTnRtNR(*)   πορφuρεος ..   ,  
  (j)sTnRtNR(*)   perflatus .    
  (j)sTn(r)tN(r)sT(*) j  
  (j)sTn(r)sTnRsT(*)     -
  (j)sTn(r)sTnRsT(*)    
  (j)sTn(r)sTn(r)sH(*)    
  (j)sTn(r)sTn(r)NsH(*)   . , -
  (j)sTnRsTnR(*)   ,
  (j)sTnRsTn(r)sH(*)   ,
  (j)sTn(r)sTn(r)sH(*)